Về ExpertOption

  • Sản phẩm giao dịch đa dạng
  • Tài khoản đa dạng, phân loại theo nhà đầu tư
  • Số tiền ký quỹ tối thiểu thấp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thích nhỏ, ít vốn
  • Tỷ suất lợi nhuận cao
  • Nền tảng có một vài tính năng nổi bật, có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị, thị trường hoạt động 24/7
  • Nhiều hình thức gửi / rút tiền, hỗ trợ Internet banking
  • Chatbox và nhân viên hỗ trợ luôn sẵn sàng 24/7
  • Platforms: MT4, MT5