Öý > Takmynan ExpertOption

Takmynan ExpertOption

  • Dürli görnüşli söwda önümleri
  • Maýa goýujylar tarapyndan toparlara bölünen hasaplar
  • Iň az goýum az, maýadarlara kiçi, az maýa ýaly mümkinçilik berýär
  • Profitokary girdeji
  • Platforma birnäçe ajaýyp aýratynlyklara eýedir, birnäçe enjamda ulanylyp bilner, bazar gije-gündiziň dowamynda işleýär
  • Depozit / yzyna almagyň dürli görnüşleri, internet bank goldawy
  • Chatbox we goldaw işgärleri 24 sagat işleýär
  • Platforms: MT4, MT5